mužjak i ženka nemačkog ovčara leže na travi

Kako pripremiti pse za parenje : Preduslovi za zdravo leglo

Priprema nemačkih ovčara za parenje ne razlikuje se mnogo od pripreme za parenje bilo koje druge rase pasa. Faza pripreme, kako za mužjaka tako i za ženku, veoma je važna i zahteva posebnu pažnju i prilagođenu ishranu. Ovaj vremenski okvir, koji se proteže od nekoliko nedelja pa do nekoliko meseci pre predviđenog parenja, zahteva dodatnu pažnju kako bi se osigurali najbolji uslovi za reproduktivno zdravlje pasa.

Kada je nemački ovčar zreo za parenje?

Iako mužjaci dostižu polnu zrelost već nakon 6 meseci, ženke to postižu nekoliko meseci kasnije. Međutim, preporučuje se izbegavanje prvog parenja ženki sve do navršene 2 godine. Tada se smatra da je njihov psihofizički razvoj kompletno završen, što im omogućava uspešno podnošenje majčinstva.

Uloga ishrane tokom priprema za parenja

Ishrana mužjaka i ženke tokom pripreme za parenje, a kasnije i tokom graviditeta i laktacije kuje, ključna je za dobijanje zdravog i brojnog legla. Kvalitetna ishrana obezbeđuje pravilan razvoj budućeg legla, dok loša ishrana može rezultirati slabom reprodukcijom, privremenim sterilitetom i manjim brojem štenadi u leglu.

Prilagođena ishrana pomaže u stvaranju polnih hormona. Vitamini, minerali i aminokiseline neophodni su  kako bi se povećala šansa za veći broj kvalitetnih jajnih ćelija kod kuje i povećala oplodna moć mužjaka. Posebna pažnja treba se posvetiti priplodnim mužjacima s većim brojem parenja.

Nepravilna ishrana čest je uzrok steriliteta pasa. Ako je kuja neuhranjena, može imati manji broj štenadi u leglu, a ta štenad može biti manje vitalna i otporna na bolesti. Preporučuje se korišćenje granula prilagođenih ovoj fazi kako biste izbegli komplikacije i što bolje pripremili svog nemačkog ovčara za parenje. Jedna od takvih granula koje rešavaju mnoge probleme u ovom periodu su Premil Herbal G1

Ove granule namenjene su:

  • Kujama s malim brojem štenadi po leglu
  • Kujama pre početka teranja
  • Mužjacima pre parenja, posebno ako imaju veliki broj parenja
  • Kujama u graviditetu

Kada početi sa posebnom ishranom?

Specifična upotreba posebne ishrane zavisi od trenutnog reproduktivnog stanja vašeg psa:

 

  • Kuje koje se suočavaju s problemom broja štenaca u leglu trebale bi početi s posebnom ishranom 2 do 3 meseca pre parenja kako bi se njihov organizam pripremio za optimalnu proizvodnju jajnih ćelija.
  • Kuje koje nemaju problema s brojem štenadi trebale bi preći na posebnu ishranu 5-6 nedelja pre parenja kako bi obezbedile adekvatan nutritivni unos tokom reproduktivnog perioda.
  • Mužjaci koji se suočavaju s reproduktivnim problemima trebali bi započeti sa specifičnom ishranom najmanje dva meseca pre planiranog parenja kako bi poboljšali svoju reproduktivnu funkciju.
  • Mužjaci koji nemaju problema s reprodukcijom, ali se često pare, trebali bi preći na posebnu ishranu 2 do 3 nedelje pre parenja kako bi održali optimalno zdravlje i reproduktivnu sposobnost.

Na šta još treba obratiti pažnju pre parenja?

Pored pravilne ishrane, ključno je voditi računa o higijeni i opštem zdravlju kako ženke tako i mužjaka.

Držanje kuje u optimalnim higijenskim uslovima pre parenja i tokom trudnoće je od suštinske važnosti, uz izbegavanje kontakta sa potencijalno bolesnim životinjama.

Pre parenja, preporučuje se veterinarski pregled kako bi se utvrdilo zdravstveno stanje kuje. Vaginalni bris može pružiti informacije o mikroflori vagine, a važno je da kuja nema infekcije.

Redovno vakcinisanje i čišćenje od parazita su obavezni koraci. Čišnjenje od parazita radi se pred parenje, dve nedelje pred okot a zatim i nakon okota dok kuja još uvek doji. Kako biste ovo pravilno izveli, posavetujte se sa veterinarom. 

U toku skotnosti, redovno šetanje kuje je preporučljivo kako bi se održala u dobroj kondiciji.

Izbor zdravog mužjaka je ključan, s obzirom na potencijalni prenos infekcija putem parenja.

Kako prepoznati spremnost kuje za parenje?

Spremnost za parenje može se uočiti kada kuja prestane krvarenje i počne pomerati rep u stranu. Obično se ovo dešava između 9. i 12. dana, mada taj period može varirati. Za precizno određivanje ovulacije, preporučuje se citološki bris i test progesterona. Kada kuja prihvati mužjaka, preporučuje se uparivanje više puta na svaka dva dana kako bi se povećala šansa za oplođenje što većeg broja jajnih ćelija.

Kako prepoznati skotnost?

Skotnost kod pasa može se precizno utvrditi ultrazvukom otprilike 20 dana nakon parenja. Pored toga, postoje i određeni simptomi rane trudnoće koji mogu ukazivati na skotnost:

Promene u ponašanju: Povećana umiljatost, letargija ili promene u temperamentu mogu biti indikatori rane trudnoće.

Promene u težini: Blago povećanje težine ili promene u telesnoj građi, posebno u predelu trbuha.

Povećanje apeitita: Neke kuje mogu pokazati povećan apetit tokom rane faze trudnoće.

Promene na bradavicama: Bradavice mogu postati izraženije, promeniti boju ili teksturu.

Priprema pasa za parenje predstavlja ključni korak u osiguravanju optimalnih uslova za reproduktivno zdravlje. Kroz pažljivu ishranu, održavanje higijene, redovne veterinarske preglede i pažljiv izbor partnera, stvaramo temelje za formiranje zdravih i vitalnih legla. Ovaj posvećen pristup ne samo da obezbeđuje uspešno razmnožavanje pasa, već i dugoročno blagostanje njihovog potomstva