Politika privatnosti

 

Poslednje ažuriranje: 27. jul 2023.

Stupanje na snagu: 27. jul 2023.

 

 

Ova Politika privatnosti opisuje pravila kompanije Nemanja Vujasinovic VV Digital, Gaiser Str 4, Bavarska 96450, Nemačka, e-pošta: info@nemackiovcar.com, telefon: 01633376265 u vezi sa prikupljanjem, upotrebom i otkrivanjem vaših informacija koje prikupljamo kada koristite naš veb sajt (https://nemackiovcar.com). (dalje u tekstu “Usluga”). Pristupanjem ili korišćenjem Usluge, dajete pristanak na prikupljanje, upotrebu i otkrivanje vaših informacija u skladu sa ovom Politikom privatnosti. Ako se ne slažete sa ovim, molimo vas da ne pristupate ili koristite Uslugu.

 

 

Možemo izmeniti ovu Politiku privatnosti u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja i postavićemo revidiranu Politiku privatnosti na Uslugu. Revidirana politika će biti efikasna 180 dana od dana kada je revidirana politika postavljena na Uslugu i vaš nastavak pristupa ili korišćenja Usluge nakon tog perioda predstavljaće vaše prihvatanje revidirane Politike privatnosti. Stoga preporučujemo da povremeno pregledate ovu stranicu.

 

 

Informacije koje prikupljamo:

Prikupljaćemo i obrađivati sledeće lične informacije o vama:

 

 

  • Ime
  • Email adresa

Kako koristimo vaše informacije:

Informacije koje prikupljamo o vama koristićemo u sledeće svrhe:

 

 

  • Prikupljanje povratnih informacija od korisnika

Ukoliko želimo koristiti vaše informacije u druge svrhe, zatražićemo vaš pristanak i vaše informacije ćemo koristiti samo nakon što dobijemo vaš pristanak i samo u svrhu(ama) za koje ste dali pristanak, osim ukoliko zakon nalaže drugačije.

 

Kako delimo vaše informacije:

Vaše lične informacije nećemo prenositi trećim licima bez vaše saglasnosti, osim u određenim okolnostima kako je opisano u nastavku:

 

 

  • Analitika
  • Prikupljanje i obrada podataka

Od takvih trećih lica zahtevaćemo da vaše lične informacije koje im prenosimo koriste isključivo u svrhu za koju su prenete i da ih ne zadrže duže nego što je potrebno za ostvarenje te svrhe.

 

 

Takođe, možemo otkriti vaše lične informacije u sledećim slučajevima: (1) da bismo ispoštovali primenljive zakone, regulative, nalog suda ili druge pravne postupke; (2) da bismo sproveli sporazume s vama, uključujući ovu Politiku privatnosti; ili (3) da bismo odgovorili na zahteve u vezi sa tvrdnjama da vaše korišćenje Usluge krši prava trećih lica. U slučaju spajanja ili preuzimanja Usluge ili naše kompanije od strane druge kompanije, vaše informacije će biti jedna od imovine koja će biti preneta novom vlasniku.

 

 

Čuvanje vaših informacija:

Vaše lične informacije ćemo čuvati kod nas od 90 dana do 2 godine nakon što korisnički nalozi ostanu neaktivni, ili onoliko dugo koliko nam je potrebno da ostvarimo svrhe za koje su prikupljene, kako je detaljno opisano u ovoj Politici privatnosti. Određene informacije možemo zadržati duže vreme, na primer, zbog vođenja evidencije / izveštavanja u skladu sa primenljivim zakonom ili iz drugih legitimnih razloga kao što su zaštita pravnih prava, sprečavanje prevara itd. Anonimne informacije i agregirane informacije, koje vas ne identifikuju (direktno ili indirektno), mogu se čuvati neograničeno vreme.

 

 

Vaša prava: 

U zavisnosti od primenljivih zakona, možete imati pravo da pristupite, ispravite, obrišete ili dobijete kopiju vaših ličnih podataka, da ograničite ili uložite prigovor na aktivnu obradu vaših podataka, da zatražite prenos (portovanje) vaših ličnih informacija drugom subjektu, da povučete bilo koji pristanak koji ste nam dali u vezi s obradom vaših podataka, pravo da podnesete žalbu nadležnom organu i druga prava koja su relevantna u skladu s primenljivim zakonima. Da biste ostvarili ova prava, možete nam pisati na info@nemackiovcar.com. Odgovorićemo na vaš zahtev u skladu s primenljivim zakonima. 

 

Napomena: Ako ne dozvolite prikupljanje ili obradu potrebnih ličnih informacija ili povučete pristanak za obradu istih u potrebe, možda nećete moći pristupiti ili koristiti usluge za koje su vaše informacije tražene.

 

Kolačići i slično: 

Da biste saznali više o tome kako koristimo ove tehnologije i vaše opcije u vezi s njima, molimo vas da se uputite na našu Politiku kolačića.

 

Bezbednost: 

Vaša bezbednost nam je važna i primenjivaćemo razumne bezbednosne mere kako bismo sprečili gubitak, zloupotrebu ili neovlašćenu izmenu vaših informacija pod našom kontrolom. Međutim, imajući u vidu inherentne rizike, ne možemo garantovati apsolutnu sigurnost i stoga ne možemo obezbediti ili garantovati sigurnost bilo koje informacije koju nam prenesete i to radite na sopstveni rizik.

 

Žalbe / Službenik za zaštitu podataka: 

 

Ako imate bilo kakva pitanja ili brige u vezi s obradom vaših informacija koje su dostupne kod nas, možete poslati e-poruku našem Službeniku za žalbe na adresi Nemanja Vujasinovic VV Digital, Gaiser Str 4, e-pošta: info@nemackiovcar.com. Razmotrićemo vaše zahteve u skladu s primenljivim zakonima.

 

Politika privatnosti generisana pomoću CookieYes.